Data hjälp och nätverksinstallationer

Vi har montörer som hjälper till med Dator och nätverksinstallationer. Privatpersoner kan utnyttja RUT Avdrag 50% på arbetstiden.

Data hjälp

Datahjälp i ditt hem, för t.e.x. anslutningar, inkopplingar, kabeldragning, Nätverksanslutningar, WiFi installation, problemlösning.

Du kan utnyttja RUT-Avdrag på 50% av arbetskostnaden - för mer info kontakta butiken eller se skatteverkets hemsida.

Pris per timme 990:- inkl moms - avdragsgiltigt - Du betalar efter RUT Avdrag 495:-/tim direkt till butiken.

FÖLJANDE GÄLLER och INGÅR
- Gäller inom Norrköping Stad
- Resekostnad tillkommer utanför Norrköping stad


Eventuella Materialkostnader tillkommer av kablar,kontakter,monteringsmaterial mm

Vill du ha mer information?

niclas_westerberg.jpeg

Niclas Westerberg, Butiks Säljare

Telefon: 0735-098137
E-post:

Låt oss kontakta dig!