SOLID Trygghets Försäkring 1år och kan förlängas efter 1 år

Hos oss kan du teckna Euronics SOLID försäkring mot otur, med 1 år i taget.
Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringen, mer info finns i butiken.
Villkor gäller från och med 2015-10-15:


Vad kan jag försäkra:
Du kan försäkra de flesta elektronik-produkterna
b.l.a. TV, Hi-Fi, HemmaBio, Datorer, Foto, Videokamera,Telefon, Bärbart.

Vem gäller försäkringen för:
Den gäller för ursprunglig Köpare och Ägare och kan inte överlåtas. undantaget familjemedlem.

Giltighets tid:
Försäkringen gäller f.r.o.m. inköpsdatumet och 1 år. sedan erbjuds du att förlänga försäkringen årsvis. Mobiltelefon försäkringa kan inte förlängas.
Omfattning:
Skada på den försäkrade produkten genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse samt funktionsfel.

Exempel på vad förskringen ersätter:
- Funktionsfel
- Tappskador
- Fukt/vatten skador
- Blixtnedslag / Åska / överspänning
Självrisk och Premie:
Ingen självrisk 0 kr, Premien betalas för hela försäkringsperioden Exempel: TV pris på tv 9990:- Försäkrings premie först året 849:- därefter får du ett erbjudande om att förlänga försäkringen. (undantag Mobiltelefon är självrisken 295)
Skadehantering:
Skada anmäls omedelbart till Euronics butiken, eller direkt till SOLID försäkring tel 0771-113113s efter att du upptäckt skadan, Kopia av försäkringsbeviset bifogas.
Ersättningsbestämmelser:
Skada på produkt Repareras, om det går att reparera, ersätts den med en ny likvärdig produkt det räknas som totalskada. Max till samma summa som ursprungliga inköpspriset


Exempel på vad försäkringen inte ersätter:
- Stöld eller förlust av produkten
- Skada som uppkommit genom normalt slitage eller bristfälligt underhåll,  
  repor och rispor  ersätts inte.
- Mjukvarufel , mjukvaruinstallation eller datavirus,
- Oaktsamhet Grov vårdslöshet kan innebära minska ersättning eller ingen
  ersättning alls
- Skador på lagrad information på internminnen, Minneskort, USB minnen,
  Hårddiskar eller liknande
- Kostnader för rengöring, översyn, service, kontroll om den inte betingas
  av en ersättningsbar skada.
- Skada på produkt som utsatts för mjukvaruprogrammerade program,
  som inte tillhandahållts av produktens tillverkare s.k. "jailbreak"
- skador på komponenter som installerats i efterhand i din produkt
  eller skador på grund av felaktig/bristfälligt installation
Försäkringsgivare:
SOLID Försäkringar
Försäkringen förmedlas och administreras av:
SOLID Försäkringar
Box 22068
25022 Helsingborg
telefon: 0771-113 113
www.solid.se